Velkommen til Grundejerforeningen Ellinge Strand

Velkommen til Grundejerforeningen Ellinge Strands hjemmeside

Her kan du finde oplysninger grundejerforeningen, dennes bestyrelse, div. vedtægter og meget mere.

Foreningen har 94 medlemmer, herunder tre feriekolonier

Sommerhuse på Gl. kongevej fra nr. 14 til nr. 48
Sommerhuse på Syrenvej fra nr. 11 til nr. 96 (ikke 2 til 14)
Sommerhuse på Toftevej fra nr. 22 til nr. 59

Feriekolonien:
Lyngborgen – Toftevej nr. 22, 4560 Vig
Kongelejren – Toftevej 40-42, 4560 Vig
Københavns Lærerforenings Kolonier – Feriegården – Toftevej 36-38, 4560 Vig

Foreningens formål

At forestå alle anlægs- og vedligeholdelsesarbejde på områdets veje, grøfter, broer og stier m.m.
At administrere foreningens indtægter og udgifter.
At varetage områdets interesser over for det offentlige/tredjemand efter bestyrelsens beslutninger i det enkelte tilfælde eller beslutninger truffet af en generalforsamling.
At udbrede kendskab til de gældende ordensregler og tinglyste servitutter samt sikre opretholdelsen af disse.

Vi opfordrer alle medlemmer løbende til at orienterer sig på hjemmesiden, hvor der løbende vil være nyt fra bestyrelsen, hvor årsregnskab og budgettet er tilgængeligt, samt hvor datoer for bl.a. generalforsamling, bro og stranddag mv. annonceres.

Du vil ligeledes kunne finde både nyttige links samt gå på opdagelse i billedarkivet og opleve bl.a. grundejerforeningens udvikling af den skønne natur.

Grundejerforeningen Ellinge Strand værner meget om vores skønne område, og opfordrer alle til at passe godt på både dyreliv, naturen og det gode nabofællesskab.

Se alle nyhedsbreve, referater med mere under menupunkt “Information fra bestyrelsen”.